MSBTE SUMMER 2021 RESULT OUT NOW


MSBTE SUMMER 2021 RESULT OUT NOW

काल दिनांक ३१.०८.२०२१ रोजी MSBTE SUMMER 2021 चा रिझल्ट जाहीर झाला आहे. विद्यार्थ्यांनी हा रिझल्ट सविस्तर पाहण्यासाठी msbte.org या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. 

विद्यार्थी पुढील लिंकवर आपला निकाल पाहू शकतात.

Post a Comment

0 Comments