प्रयत्न
प्रत्येकवेळी यश मिळेलच असं नाही, काही प्रयत्न हे मोठ्या यशाच्या तयारीचा एक भाग असतात.

Post a Comment

0 Comments