सुविचार...

ज्ञान, सुंदरता आणि श्रीमंती याचा साज असलेलाच बरा, माज नको.

Post a Comment

0 Comments