जीवनाची दिशा...


प्रामाणिकपणा, तत्वनिष्ठता, जबाबदारी आणि उद्देश हे चार सोबती आपल्या जीवनात नेहमी असणे गरजेचे आहेत, यामुळे आपल्या दिशाहीन जीवनाला योग्य दिशा मिळते, आणि ही दिशाच आपल्याला यशस्वी बनविते. 

Post a Comment

0 Comments